ತಾರತಮ್ಯದ ನೀತಿ ತರವಲ್ಲ

ಹಿಂದಿಯೇತರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಿಂದೀಯನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬ ನೀತಿಯು ವಿವಿಧತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ನೀತಿಯಲ್ಲ. ಈ ತಾರತಮ್ಯದ ನೀತಿ ತರವಲ್ಲ. – ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಅವರ ಓಲೆ  ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುದ್ದಿ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ.

1003550_664671960232746_1060582234_n

Posted on April 29, 2014, in ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Comments are closed.

%d bloggers like this: