ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ

 

ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ತಾನು ನಡೆಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿರುವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ತನ್ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಮಾನ ಮನೋಧರ್ಮದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷಿಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ 2013ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಪಿಟಿಶನ್.

UPSC

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು, ಕೊನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು.

ಈ ಪಿಟಿಶನ್ನಿನ ಕೊಂಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Posted on May 10, 2014, in ಪಿಟಿಶನ್. Bookmark the permalink. Comments Off on ಯು.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ.

Comments are closed.

%d bloggers like this: