ಬನವಾಸಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು 2014ರಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‍ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ‘ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಮೂರು ಮಂತ್ರ ನೂರು ತಂತ್ರ ಕೈಪಿಡಿ’ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ವರದಿ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ವರದಿ:

IMG-20140915-WA0008

ವಿಜಯವಾಣಿ ವರದಿ:

VV_15Sep2014

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ವರದಿ:

SK_15Sep2014

ಉದಯವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿರುವ ವರದಿ:

UV_coverage

 

 

 

 

Posted on September 18, 2014, in ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ. Bookmark the permalink. Comments Off on .

Comments are closed.

%d bloggers like this: