ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು 2014ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‍ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ಕೈಪಿಡಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಯ ಹಲವು ಮುಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು.

ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಯ ಹಲವು ಮುಖಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಟಿ.ಎ. ನಾರಾಯಣಗೌಡರು.

Anand_TAN

ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬನವಾಸಿ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆನಂದ್

book_release

ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ : ಮೂರು ಮಂತ್ರ ನೂರು ತಂತ್ರ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಣ್ಯರು.

crowd

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಜನರು

 

Posted on September 23, 2014, in ಚಿತ್ರಗಳು. Bookmark the permalink. Comments Off on .

Comments are closed.

%d bloggers like this: