“ಹಿಂದೀ ಹೇರಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ 50 ವರುಶಗಳು” – ಹಮ್ಮುಗೆಯ ಕುರಿತ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳು

ಹಿಂದೀ ಹೇರಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಈ ಜನವರಿ 25ರಂದು 50 ವರುಶಗಳು ತುಂಬಿದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೂ ಸಮಾನವೆಂದು ನೋಡುವ ಭಾಷಾನೀತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಬನವಾಸಿ ಬಳಗವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರ ವರದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವುದು.

ದಿ ಹಿಂದು:

10371961_951977548168851_1488143952997085325_n

 ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ:
553329_10152486440087470_5380565632325007304_n 10917321_10152486440332470_545782109799314933_n
ಉದಯವಾಣಿ
10945581_10152488254862470_1380209588909046223_n

Posted on January 27, 2015, in ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ. Bookmark the permalink. Comments Off on “ಹಿಂದೀ ಹೇರಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ 50 ವರುಶಗಳು” – ಹಮ್ಮುಗೆಯ ಕುರಿತ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳು.

Comments are closed.

%d bloggers like this: