ಹಿಂದೀ ಹೇರಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ 50 ವರುಶಗಳು

ಹಿಂದೀ ಹೇರಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇದೇ 2015ರ ಜನವರಿ 25ಕ್ಕೆ 50 ವರುಶಗಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಈ ಹೋರಾಟದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳನ್ನೂ ಸಮಾನವೆಂದು ನೋಡುವ ಭಾಷಾನೀತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಹಮ್ಮುಗೆಯ ಕೆಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಈ ಹಮ್ಮುಗೆಯ ಕುರಿತ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

10405376_951055798261026_6638231657907209182_n 10942754_951137904919482_409066589715288873_n

10447065_951137734919499_2714680142260767868_n

ಡಾ | ಪಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಹಿಂದೀ ಹೇರಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು.
10457531_951137791586160_5682615575536902388_n

ಹೆಸರಾಂತ ತಮಿಳು ಕವಿ ಜಯಪ್ರಕಾಸಮ್ ಅವರು, 1965ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಿಂದೀ ಹೇರಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟದ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು.

10940518_951137831586156_3174243548307886193_n
ಭಾಷಾನೀತಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಮಣಿ ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹಿಂದೀ ಹೇರಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಬಗೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು.
 10011445_951137834919489_6020772706620666548_n

“ಹಿಂದೀ ಹೇರಿಕೆ – ಮೂರು ಮಂತ್ರ, ನೂರು ತಂತ್ರ” ಹೊತ್ತಗೆಯ ಬರಹಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಅವರು ಭಾಷಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು. 

 –

Posted on January 27, 2015, in ಚಿತ್ರಗಳು. Bookmark the permalink. Comments Off on ಹಿಂದೀ ಹೇರಿಕೆ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ 50 ವರುಶಗಳು.

Comments are closed.

%d bloggers like this: